Χάρτης 55 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2023
https://www.hartismag.gr/hartis-55/biblia/enas-khartinos-monolithos-apoghnosis-kai-monaksias

Ένας χάρτινος μονόλιθος απόγνωσης και μοναξιάς

Άννα Καβάν, «Ο πάγος», Gutenberg 2023