Χάρτης 27 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-27/biblia/swthria-aggigmata

Σωτήρια αγγίγματα

Μιχάλης Μακρόπουλος, «Η θάλασσα», Κίχλη 2020