Χάρτης 27 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-27/pyxides/oyres-3-agkylwseis

Ουρές 3 – Αγκυλώσεις