Χάρτης 27 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-27/metafrash/h-proskynhsis-toy-tsailnt-xarolnt

Η προσκύνηση του Τσάιλντ Χάρολντ

Άσμα δεύτερο