Χάρτης 27 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-27/poiisi-kai-pezografia/tria-poihmata-apo-to-erpeto

Τρία ποιήματα από το «Ερπετό»