Χάρτης 27 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-27/poiisi-kai-pezografia/perispwmenh-h-diagwnios

Περισπωμένη ή Διαγώνιος