Χάρτης 56 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023
https://www.hartismag.gr/hartis-56/metafrash/twra-einai-o-kairos-soi

Τώρα είναι ο καιρός σου