Χάρτης 28 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-28/hartaki/h-fwtografia

Η φωτογραφία