Χάρτης 28 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-28/eikastika/stereotypoy-egkwmion-kai-oewria-katastrofwn

Στερεότυπου εγκώμιον και Θεωρία Καταστροφών