Χάρτης 28 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-28/biblia/me-oplo-to-xioymor-kai-to-aperitto

Με όπλο το χιούμορ και το απέριττο

Μαρία Στασινοπούλου, «Ασκήσεις αντοχής στον χρόνο», Κίχλη 2021