Χάρτης 28 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-28/dokimio/meleth-mnhmh-aoidh

Μελέτη. Μνήμη. Αοιδή

Σχόλιο στον «Ήλιο τον πορτοκαλή» του Κώστα Μπουρναζάκη