Χάρτης 28 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-28/metafrash/tessera-poihmata

Τέσσερα ποιήματα