Χάρτης 28 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-28/poiisi-kai-pezografia/to-monopati

Το μονοπάτι