Χάρτης 28 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-28/poiisi-kai-pezografia/h-tyxerh-kai-h-erifylh

Η Τυχερή και Η Εριφύλη