Χάρτης 28 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-28/afierwma/o-hlias-lagios-ws-palamikos-kritikos

Ο Ηλίας Λάγιος ως παλαμικός κριτικός