Χάρτης 28 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-28/afierwma/mnhmh-hlia-lagioy

Λάγιος ο ερωτικός. Νυγμοί και σκέψεις