Χάρτης 28 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-28/afierwma/poihma-gia-ton-hlia-lagio

Ποίημα για τον Ηλία Λάγιο