Χάρτης 57 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023
https://www.hartismag.gr/hartis-57/afierwma/paighniwdis-monternismos-kai-politiki-paidaghoghiki-stin-antipoiisi-arkhis

Παιγνιώδης μοντερνισμός και πολιτική παιδαγωγική στην «Αντιποίησι αρχής»