Χάρτης 57 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023
https://www.hartismag.gr/hartis-57/afierwma/o-iaghoiaros-kai-ta-paidia-toi-kronoi

Ο «Ιαγουάρος» και «Τα παιδιά του Κρόνου»