Χάρτης 28 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-28/selides-xoyan-rodolfo-oyilkok/selides-xoyan-rodolfo-oyilkok

Σελίδες/Χουάν Ροδόλφο Ουίλκοκ

Στερεοσκοπιά του Juan Rodolfo Wilcock

Ποιήματα

Διηγήσεις