Χάρτης 28 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-28/afierwma/o-monaxikos-babeliths

Ο μοναχικός Βαβελίτης