Χάρτης 59 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023
https://www.hartismag.gr/hartis-59/biblia/fighi-kai-topos-en-pointure

Φυγή και Τόπος: En pointure

Κυριακή Χατζηιωαννίδου, «Μονόπρακτο», εκδ. Ο Μωβ Σκίουρος 2023