Χάρτης 28 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-28/afierwma/o-apokrhmnos-lyrismos

Ο απόκρημνος λυρισμός

Α. Γκρεμισμένος στα βραχώδη των Ιάμβων

Β. Ο Λάγιος του Παλαμά και ο Παλαμάς του Λάγιου