Χάρτης 59 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023
https://www.hartismag.gr/hartis-59/diereynhseis/i-melaghkholia-os-ekpaideitiko-sinaisthima-1

Η μελαγχολία ως «εκπαιδευτικό» συναίσθημα