Χάρτης 29 - ΜΑΪΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-29/fwtografia/fwtografhma

Φωτογράφημα