Χάρτης 59 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023
https://www.hartismag.gr/hartis-59/poiisi-kai-pezografia/tria-poiimata-1

Τρία ποιήματα