Χάρτης 59 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023
https://www.hartismag.gr/hartis-59/klimakes/into-the-box-ta-eneninta-eikositetraora-tis-prwtis-wras

Into the Box / Τα ενενήντα εικοσιτετράωρα της Πρώτης Ώρας