Χάρτης 59 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023
https://www.hartismag.gr/hartis-59/klimakes/palaistini-2023

Παλαιστίνη - Βόρειος Λίβανος