Χάρτης 29 - ΜΑΪΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-29/poiisi-kai-pezografia/pwlhths-ramfwn

Πωλητής ραμφών