Χάρτης 29 - ΜΑΪΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-29/moysikh/lehlasies-kai-isozygia-h-exodos

Λεηλασίες και ισοζύγια / H έξοδος