Χάρτης 29 - ΜΑΪΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-29/tehnasmata/lypamai-xasate-ex-orismoy

Λυπάμαι, χάσατε (εξ ορισμού)