Χάρτης 29 - ΜΑΪΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-29/klimakes/ta-kamena

Τα καμένα

(Έμβρυα και στάχτες, Μέρος Δεύτερο)