Χάρτης 29 - ΜΑΪΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-29/pyxides/mpolibar-eisai-wraios-san-ellhnas

Μπολιβάρ, είσαι ωραίος σαν Έλληνας

ΧΙΛΗ

ΚΟΛΟΜΒΙΑ