Χάρτης 30 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-30/klimakes/peri-ypsoys-kai-geloiothtas-sth-metafrash

Περί ύψους και γελοιότητας στη μετάφραση