Χάρτης 29 - ΜΑΪΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-29/biblia/pros-mia-poihtikh-twn-metamorfwsewn

Προς μια ποιητική των μεταμορφώσεων;

Φωτεινή Βασιλοπούλου, «Αμείλικτο νερό», ΟΙ Εκδόσεις των Φίλων 2019