Χάρτης 3 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-3/klimakes/enothta-d-ex-libris

Ενότητα Δ΄ - Ex libris

Γεβγκένι Γεφτουσένκο (Περιμένοντας)