Χάρτης 3 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-3/klimakes/xarths-oalasshs

Χάρτης θαλάσσης

ΡΕΪΝΑ ΜΑΡΙΑ ΡΟΔΡΙΓΕΣ

Ένα κορίτσι τρελό σαν τα πουλιά

Τα νησιά

Μαύρα μάτια