Χάρτης 3 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-3/klimakes/enas-kenos-toixos-sto-berolino

Ένας κενός τοίχος στο Βερολίνο