Χάρτης 30 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-30/fwtografia/fwtografhma

Φωτογράφημα