Χάρτης 30 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-30/komiks/apo-thn-idea-ston-lampthra-kai-toympalin

Από την ιδέα στον λαμπτήρα (και τούμπαλιν)