Χάρτης 30 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-30/biblia/1984

1984

Τζορτζ Όργουελ, «1984» μετφρ. Αύγουστος Κορτώ, Ψυχογιός 2021