Χάρτης 30 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-30/metafrash/tessera-epigrammata-toy-16oy-aiwna

Τέσσερα επιγράμματα του 16ου αιώνα

1. Μάξιμος Μαργούνιος (περ. 1549-1602)

2. Μάξιμος Μαργούνιος (περ. 1549-1602)

3. Φραγκίσκος Πόρτος (1511-1581)

4. Φραγκίσκος Πόρτος (1511-1581)