Χάρτης 30 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-30/metafrash/to-sxhma-toy-spaoioy

Το σχήμα του σπαθιού

Το σχήμα του σπαθιού