Χάρτης 30 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-30/poiisi-kai-pezografia/o-hlios-einai-fwnhen

Ο ήλιος είναι φωνήεν