Χάρτης 3 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-3/metafrash/eýa-roýnefelt-2-poihmata

Εύα Ρούνεφελτ {2 ποιήματα}

Και ο καιρός;

Άγγελος του Τζότο