Χάρτης 1 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-1/klimakes/faros-lakkas-paxwn

Φάρος Λάκκας Παξών