Χάρτης 60 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023
https://www.hartismag.gr/hartis-60/klimakes/o-khartis-ston-arghaleio-toi-khronoi

O χάρτης στον αργαλειό του χρόνου