Χάρτης 30 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-30/hxhra-paromoia/oi-poihtes-h-fwnh-toys

Οι ποιητές, η φωνή τους