Χάρτης 3 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-3/hartaki/to-xartaki-ths-silas

Το χαρτάκι της Σίλας, 3