Χάρτης 31 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-31/theatro/h-istoria-toy-basilia-makmpeo

Η ιστορία του βασιλιά Μακμπέθ

Βιβλίο Τέταρτο

Βιβλίο Πέμπτο